Archimedova vodní turbína použitá pro malou vodní elektrárnu

Getting your Trinity Audio player ready...

Tato vodní turbína využívá k pohonu elektrického generátoru váhu vody pro otáčení Archimedovým šroubem. Archimedův šroub je šneková hřídel, která se využívala především k čerpání vody již v Egyptě. Archimédes ze Syrakus ji blíže popsal ve své práci cca 234 let př.n.l.

ArchimedesSketch.svg
By https://commons.wikimedia.org/wiki/User:JahobrJahobr, CC0, Link

Generátor pak umístíme na horní část Archimedova šroubu a s pomocí převodů docílíme dostatečných otáček generátoru. Archimedův šroub je možné používat pro přečerpávací elektrárnu jako generátor i jako čerpadlo.

Archimedův šroub lze používat i jako dopravník nebo pro přečerpávání hodně znečištěných vod.

Hlavní výhody Archimedovy vodní turbíny

  • Vhodná pro řeky s malým spádem
  • Spolehlivost
  • Šetrná k vodním živočichům
  • Vysoká účinnost při malých průtocích
  • Funguje při vysokém rozsahu průtoku vody
  • Jednoduchá konstrukce
  • Funguje i ve velmi znečištěných vodách

Archimedovy vodní turbína se používá v malých vodních elektrárnách po celém světě. V Evropě lze najít několik projektů často i s českou stopou.

Malá vodní elektrárna obec Zašová

V roce 2020 se povedlo rodině Bartošíků postavit malou vodní elektrárnu v obci Zašová. Tato vodní elektrárna využívá ke svému pohonu Archimedovu turbínu. Turbína má délku 12 m a průměr 1,4 m. Výkon malé vodní elektrárny je 18 kW. Více v následujícím videu.

Archimedova vodní elektrárna v obci Zašová

Více informací o této elektrárně si můžete přečíst v tomto rozhovoru na okobeskyd.cz

Malý DIY projekt s využitím Archimedovy vodní turbíny

Stavba malé vodní elektrárny Planá

Umístění Archimedovy turbíny do MVE Planá

Zdroje: Wiki, Greenbugenenergy, Youtube, Okobeskyd

Visited 164 times, 1 visit(s) today

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď