Jaká je životnost fotovoltaických panelů?

Getting your Trinity Audio player ready...

Nejstarší fotovoltaická elektrárna byla postavena v Mohavské poušti v roce 1982 dosahovala celkového výkonu 1 MWp. Za tuto dobu jsme již získali nějaká data o degradaci a životnosti fotovoltaických panelů. Společnost NREL (Národní Laboratoř pro obnovitelné zdroje) zkoumá degradaci solárních panelů ve svém projektu Photovoltaic Lifetime Project. Podle výrobců je minimální životnost panelů 25-30 let. Při průměrné degradaci 0,5%-0,8% za rok. Kdy největší degradace panelů je během prvních několika let. Většina výrobců však udává nižší výkon než-li maximální možný a dokážou tak držet dlouhou záruku. I po zmíněných 25 letech jsou panely schopny dodávat elektrickou energii. Výše zmíněná degradace a životnost se týká především jednovrstvých křemíkových panelů. U bifaciálních, vícevrstvých, tenkovrstvých, perovskitových panelů může být životnost nižší, ale výzkum jde rychle dopředu a každým rokem jsou hlášeny pokroky v této oblasti.

Co má vliv na životnosti panelů:

Technologie

Jestli jde o křemíkové, tenký film, či perovskit panely. U křemíkových panelů dochází k degradaci jak křemíkových plátů tak i k degradaci vodivých spojů, tam tedy hodně záleží na výrobní technologii a preciznosti výrobce.

Vlivem zastínění nebo poruchy vodivé části může docházet k tzv. hot-spotům, kdy se jednotlivé články mohou přehřívat a degradace se může urychlit. Nejen z tohoto důvodu se začaly dělat panely half-cut technologií, které jsou rozděleny elektricky napůl a v případě zastínění nebo poruchy se vyřadí z provozu jen polovina panelu.

Klimatické podmínky

Budou jim vadit příliš vysoké teploty nebo vysoké změny teplot, stejně tak má vliv na degradaci vysoká vlhkost. Při velkém výkyvu teplot může docházet k nestabilitě povrchu na kterém jsou přidělány jednotlivé články nebo může být roztažnost takového materiálu odlišná od tenkého křemíkového článku. U levných panelů se tak může stát, že se panel zkroutí a křemíkový článek následně praskne. Jednotlivé články jsou pospojovány vodivou vrstvou, která může časem korodovat, proto se používají stříbrné pasty, které mají korozi menší než-li ostatní dostupné vodivé materiály.

Mechanické poškození

Záleží na umístění panelů, ale může dojít k mechanickému zatížení a poškození panelu. Může se tak stát například silným větrem, kroupami, padajícími větvemi, sněhem apod. V takovém případě se to však může stát kdykoli během provozu fotovoltaické elektrárny a nelze to předvídat.

Co s vysloužilými panely

Po konci životnosti panelů nebo při jejich nevratném poškození se počítá, že panely se budou recyklovat. Oddělí se kovové hliníkové rámy, rozdrtí se sklo. Křemík bude očištěn o kovové příměsi a znova roztaven a použit. Technologie recyklace bude podobná jako u současné recyklace kovů. Jen musí vzniknout další firmy, které se na to budou specializovat. Úroveň recyklace by podle odborníků měla dosahovat až 95%. Při koupi solárních panelů přispíváte recyklačním poplatkem k jejich budoucí recyklaci. Výrobce fotovoltaických panelů má podle zákona povinnost zajistit jejich zpětný odběr. U větších fotovoltaických elektráren si provozovatel musí domluvit zpětné odběrné místo.

Zdroje: Wiki, NREL, Capacitysolar

Visited 84 times, 1 visit(s) today

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď