Nová Zelená Úsporám pro seniory

Nová zelená úsporám light
Getting your Trinity Audio player ready...

Od 17. ledna 2024 bude opět spuštěna registrace pro žadatele dotací v programu Nová zelená úsporám Light. V těchto dotacích můžete žádat o tyto položky:

  • Zateplení fasády – až 150 000 Kč (6 000 Kč/běžný metr)
  • Zateplení stropu – 50 000 Kč na kompletní opatření
  • Výměnu oken – 12 000 Kč na jeden kus výplně / celkem až 150 000 Kč
  • Termický nebo fotovoltaický ohřev vody – až 90 000 Kč
  • Zateplení střechy – 120 000 Kč na kompletní opatření
  • Zateplení podlahy – 60 000 Kč na kompletní opatření
  • Výměna vchodových dveří – 18 000 Kč na dveře / celkem až 150 000 Kč

Celkově můžete získat dotaci až 240 000 Kč, která vám bude vyplacena předem.

Kdo může žádat

  • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
  • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Více informací o dotacích najdete na webových stránkách: https://novazelenausporam.cz/

Visited 45 times, 1 visit(s) today

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď