Obnovitelné zdroje v USA vyrobily více elektřiny než uhlí a jádro

Getting your Trinity Audio player ready...

Ve Spojených Státech Amerických výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů předstihla v roce 2022 výrobu elektřiny z uhlí a jádra.

V loňském roce v USA vyprodukovali celkem 4 090 TWh elektrické energie. V roce 2022 výroba z obnovitelných zdrojů – větrných, solárních, vodních, z biomasy a geotermálních – poprvé předstihla výrobu elektrické energie z uhlí. V roce 2021 výroba z obnovitelných zdrojů poprvé překonala výrobu z jaderných zdrojů a v loňském roce nadále vyrobila více elektřiny než jaderné zdroje.

Hlavní podíl na růstu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů měli především vzrůstající výrobní kapacity větrných a solárních elektráren. Výroba elektřiny z větru vzrostla meziročně o 8 GW (ze 133 GW na 141 GW). Výroba elektřiny ze slunce pak zvýšila výrobu o 10 GW (ze 61 GW na 71 GW). Celkový podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů stoupl z 12% na 14%.

Největší podíl na výrobě elektřiny má v USA stále zemní plyn, který ještě zvýšil svůj podíl na celkové výrobě elektřiny z 37% na 39%. Naopak podíl výroby elektřiny z uhlí klesl z 23% podílu na 20%. Některé uhelné elektrárny byly vyřazeny z provozu a ostatní pracovali méně. Podíl výroby z jaderných elektráren klesl díky vyřazení jaderné elektrárny Palisade z 20% na 19%.

Podíl výroby elektřiny z vodních (6%) a geotermálních/biomasa (1%) zdrojů zůstal nezměněn.

Pro srovnání v Evropě bylo vyrobeno celkem 5015 TWh elektřiny z toho 11,2% bylo větrné elektřiny, 4,87% solární elektřiny, 16,61% elektřiny z uhlí. 25,58% z plynu, 19,46% z jádra a 15,2% elektřiny z vodních elektráren.

Největším státem vyrábějící solární energii je Kalifornie, která vyrobila 26 % veškeré solární elektřiny v USA.

Největším výrobcem větrné elektřiny je Texas také se 26% celkové větrné elektřiny.

V loňském roce byly v USA uvedeny do provozu velké fotovoltaické elektrárny a větrné farmy, které zvýšili celkovou kapacitu a podíl obnovitelných zdrojů na celkové výrobě elektřiny. Tento trend lze očekávat i v roce 2023, na který je naplánováno spuštění dalších velkých projektů.

Zdroj: EIA, Ember-climate

Visited 79 times, 1 visit(s) today

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď