Photovoltaic power plant on the balcony, what about overflows?

Getting your Trinity Audio player ready...

Na trh se postupně dostávají další produkty, které jdou použít pro připojení jako balkónová instalace fotovoltaické elektrárny na balkon či terasu. Můžeme je zakoupit třeba v hobymarketu nebo na mnoha eshopech. Popíšeme si blíže princip jakým tyto zařízení fungují.

Součástí těchto fotovoltaických mini elektráren jsou solární panely, měnič, případně ještě může být další rozšíření o baterii. Vše je zapojeno tak, že fotovoltaické panely vyrábí stejnosměrné napětí (nejčastěji 12 či 24V stejnosměrné napětí), které je přivedeno na regulátor/střídač (vytvoří se střídavé 230V) a následně z něj je střídač připojen přes standartní elektrickou zásuvkou do elektrického rozvodu v bytě/domě (rozvody 230V).

Jaká jsou úskalí takového zapojení? Když svítí slunce do rozvodné sítě nám střídač dodává do sítě elektřinu, máme zapnutý spotřebič, který odebírá část elektřiny z distribuční sítě a část tedy využijeme z solárního panelu. Problém však může nastat v případě, když elektřinu nebudeme odebírat, v takovém případě totiž můžeme dodávat výkon z panelů do distribuční sítě, což není povoleno bez smlouvy s distributorem a můžeme za to zaplatit značnou částku. Může se stát, že přetoky nikdo nebude řešit, protože s největší pravděpodobností nebudeme mít přetoky do distribuční sítě nijak závratné, přeci jen panelů se na balkon/terasu většinou moc nevejde. Ale povoleno to není a můžete za to tvrdě zaplatit. Takový přetok se počítá za 15 minutové maximum. Ceny takového přetoku se může pohybovat okolo 1700 Kč/kW. To znamená, že za každý kilowat překročení zaplatíte 1700 Kč za měsíc.

Jak se tedy tyto přetoky řeší? Pro zabránění přetoků lze využít víc možností.

  • V elektrickém rozvaděči, kde jsou umístěny pojistky lze umístit chytré zařízení, které bude řídit spotřebu. K tomu bude samozřejmě nutná konzultace a přepojení elektrikářem.
  • Lze využít sofistikované řešení, které dokáže komunikovat mezi spotřebičem a regulátorem a střídačem. V podstatě se jedná o chytrou zásuvku, která dokáže poslat, kolik aktuálně odebírá výkonu ze sítě a střídač spustí požadované množství se solárních panelů do elektrického rozvodu. Takové řešení je již trochu pokročilejší, než nabízí většina firem a nabízí ho například firma Ecoflow PowerStream Microinverter.
  • Popřípadě uzavřít smlouvu s distributorem a udělat si legální maximální rezervovaný výkon, který od vás bude distributor vykupovat. Na to musíte mít správný elektroměr, který to dokáže měřit.

Důležité tedy je, aby spotřeba spotřebiče byla vždy vyšší než-li výkon fotovoltaického panelu. Pokud tedy neřeším dodávky pomocí nějakého řídícího systému, který si výkon dokáže regulovat sám.

Odlišnou kapitolou jsou ostrovní systémy, které nejsou vůbec připojeny do distribuční sítě, nebo využívají jen napájení. Této variantě jsme se již věnovali v tomto článku.

Source: EGD, Ecoflow

Visited 687 times, 1 visit(s) today

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď