Recyklace fotovoltaických panelů

Getting your Trinity Audio player ready...

Jednou z otázek, kterou si klademe při výrobě a použití solárních/fotovoltaických panelů je jejich budoucí recyklace. Po ukončení životnosti (o které jsme psali v tomto článku: https://oze-info.cz/jaka-je-zivotnost-fotovoltaickych-panelu/) nebo při poškození, je panel nutné rozebrat na jednotlivé části a ty nadále použít pro další výrobu. Přeci jen obsahují kovy a další materiály, které lze dále zpracovávat. V článku si popíšeme jak takový proces probíhá a jak je na tom nyní recyklace.

Složení fotovoltaického panelu (křemíková technologie)

Nejprve si ukážeme z čeho je takový jeden fotovoltaické panel složen, abychom si udělali lepší představu co je nutné recyklovat a o kolik materiálu se jedná:

Materiál (kde je obsažen)Procentuální zastoupení v jednom panelu (v %)
Sklo (ochrana článků)70
Hliník (rám)18
Polymerová EVA deska5.1
Fotovoltaické články, obsahující křemík3.65
Zadní vrstva (na bázi polyvinylfluoridu)1.5
Kabeláž (měď, izolace)1
Vnitřní hliníkové vodiče0.53
Vnitřní měděné vodiče0.11
Stříbro0.053
Ostatní (cín, olovo, vzácné kovy atp.)0.053
Tabulka procentuální zastoupení materiálů v jedno fotovoltaickém panelu

Z tabulky je jasné, že největší podíl na hmotnosti panelu mají sklo a hliníkový rám. Tyto materiály jsou již dlouhodobě zastoupeny v recyklačních procesech a není tedy problém je recyklovat stejným způsobem jako to již děláme nyní.

Postup recyklace

  • Nejprve je nutné oddělit mechanicky hliníkový rám a propojovací (elektroinstalační) skříňku.
  • Následně se mechanickým procesem a zahříváním oddělí skleněná vrstva od panelů a EVA desky
  • Celý panel se rozřeže na malé části zahřeje a následně se oddělí metalické materiály od polymerových a plastových částí
  • Křemík se rozemele na jemný písek a je určen k dalším zpracování
  • Kovová drť se také rozemele na jemný kovový písek (obsahuje měď, cín, hliník, stříbro, olovo)
  • Eva základová deska je také rozemleta na menší části a lze tuto drť dále zpracovávat na další produkty
  • Kabely a elektrické součástky jsou recyklovány zvlášť jako elektrický odpad (stejné jako u jakékoli jiné elektroniky)

Ukázky takové recyklace najdete v následujících videích:

Kolik stojí recyklace?

V současné době je částka 8,5 koruny za každý kilogram panelu. Tuto částku hradí výrobce. Zákon ukládá výrobci solárních panelů zajistit zpětný odběr solárních panelů, které jsou součástí solárních elektráren s celkovým instalovaným výkonem do 50 kWp.

Jak recyklovat panely?

V České republice se recyklací solárních panelů zabývá například společnost Ekolamp. V budoucnu se počítá s termickou recyklací, která by měla lépe rozkládat materiály a EVA vrstvu panelů. U panelů je zajištěn zpětný odběr a je tedy možné panely odevzdat do těchto míst. V případě větší elektrárny nad 50kWp je potřeba si předem domluvit místo zpětného odběru a registrovat se do databáze.

Slovo na závěr

Velký rozvoj recyklování panelů se očekává po roce 2030, kde bude končit životnost velké části FVE elektráren. Do té doby vzniknou nové zpracovatelské linky a nové postupy recyklování, pro co nejvyšší efektivitu recyklování a zvýšení celkové využitelnosti použitých materiálů z jednoho panelu. Již nyní jsou možnosti recyklování a další využívání materiálů, a je to jeden z důvodů, proč jsou fotovoltaické panely dobrou volbou pro rychlé budování energetické infrastruktury. FVE elektrárnu lze rychle postavit a v případě potřeby rozebrat, přemístit nebo recyklovat.

Do recyklování bude lukrativní podnikání, protože odpadu bude stále víc a již nyní si začínáme uvědomovat, že jeho následná likvidace nebývá ekologická a ekonomicky nevýhodná. Proto je logický krok pro vytváření obnovitelných zařízení a materiálů, které lze buď recyklovat nebo časem dojde k jejich rozložení na netoxické a nezávadné materiály.

Zdroje:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927024816001227?via%3Dihub

https://www.wastetrade.com/cs/resources/introduction-to-plastics/types-of-plastics/ethylene-vinyl-acetate-eva-recycling/

https://www.ekolamp.cz/cz/vyrobci-a-dovozci/solarni-panely

https://solarnimagazin.cz/recyklace-solarnich-panelu-co-s-fotovoltaikou-az-ji-skonci-zivotnost/

Visited 25 times, 1 visit(s) today

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď