Half-cut/half-cell fotovoltaické panely

Getting your Trinity Audio player ready...

Half-Cut nebo také Half-cell fotovoltaické články jsou obdélníkové křemíkové solární články s přibližně poloviční plochou než tradiční čtvercové solární články, které jsou spojeny do solárního panelu. Výhodou polovičních solárních článků je, že vykazují menší ztráty energie vlivem odporu a tepla, což výrobcům umožňuje zvýšit celkovou účinnost solárního panelu.

Half-Cut články také umožňují rozdělit solární panel na dvě samostatné poloviny, což umožňuje, aby si jedna polovina zachovala plný výkon, i když je druhá polovina zastíněná. S touto konstrukcí přišla společnost REC Solar v roce 2014 a od té doby se stala standardem v oboru pro většinu významných výrobců.

To má samozřejmě výhodu při instalacích, kde dochází k částečnému zastínění panelů.

Pojďme se hlouběji podívat na to, jak fungují fotovoltaické moduly s polovičními články, proč jejich konstrukce zlepšuje výkon.

Jak fungují solární články s Half-Cut články? Technologie zvyšuje energetický výkon solárních panelů tím, že zmenšuje velikost článků, takže se jich na panel vejde více. Panel je pak rozdělen na polovinu, takže horní část funguje nezávisle na spodní, což znamená, že se vytvoří více energie – i když je jedna polovina zastíněná.

Tradiční monokrystalické solární panely mají obvykle 60 až 72 solárních článků, takže když se tyto články rozdělí na polovinu, počet článků se zvýší. Panely Half-Cut mají 120 až 144 článků a obvykle se vyrábějí technologií PERC, která nabízí vyšší účinnost modulu.

Buňky se velmi jemně rozříznou laserem na polovinu. Tím, že se tyto články rozříznou na polovinu, sníží se také proud v článcích na polovinu, což v podstatě znamená, že se sníží odporové ztráty, což se následně rovná lepšímu výkonu.

Vzhledem k tomu, že solární články jsou rozřezány na polovinu, a tím se zmenšují jejich rozměry, mají na panelu více článků než tradiční panely. Samotný panel je pak rozdělen na polovinu, takže horní a spodní část fungují jako dva samostatné panely – generují energii, i když je jedna polovina zastíněná.

Klíčem ke konstrukci polovičních článků je odlišný způsob „sériového zapojení“ panelu neboli způsob, jakým jsou solární články zapojeny dohromady a předávají elektřinu přes bypassovou diodu uvnitř panelu. Přepouštěcí dioda, na obrázcích níže označená červenou čarou, přenáší elektřinu, kterou články generují, do propojovací skříňky.

V tradičním panelu, když je jeden článek zastíněný nebo vadný a nezpracovává energii, přestane vyrábět energii celá řada, která je v sériovém zapojení.

Podívejme se například na tradiční třířadý způsob sériového zapojení: solární panely zapojené do série. Při tradičním sériovém zapojení s celým řetězcem článků, jak je uvedeno výše, pokud solární článek v řadě 1 nemá dostatek slunečního světla, každý článek v rámci této řady nebude vyrábět energii. Tím se vyřadí třetina panelu. Solární panel Half-Cut a 6 řadami funguje trochu jinak.

Klasické konstrukce fotovoltaického panelu

Pokud je solární článek v řadě 1 zastíněn, přestanou články v této řadě (a pouze v této řadě) vyrábět energii. Řada 4 bude nadále vyrábět energii a bude generovat více energie než tradiční sériové zapojení, protože místo jedné třetiny panelu přestala vyrábět energii pouze jedna šestina.

Panel poskládaný technologií Half-Cut Half-Cell

Můžete také vidět, že samotný panel je rozdělen na polovinu, takže je zde celkem 6 skupin článků namísto 3. Obtoková dioda se připojuje uprostřed panelu, nikoli na jedné straně jako u tradičního zapojení výše.

Jaké jsou výhody Half-Cut panelů

  • Zlepšují výkon a výkonnost solárních modulů, protože díky jedinečnému systému zapojení nabízejí vyšší toleranci k zastínění. To znamená, že pokud se ve vašem domě nachází několik stromů, které v určitou denní dobu vrhají na střechu stín, nebude celý solární panel nepoužitelný, jako by tomu bylo u tradičního solárního panelu.
  • Další výhodou je skutečnost, že obvykle nabízejí vyšší výkon než tradiční panely, což znamená, že produkují více energie na čtvereční metr
  • Kromě toho jsou účinky hotspotů u solárních panelů s Half-Cut technologií méně závažné, protože je zde více článků, do kterých se přebytečné teplo může rozptýlit.
  • Half-Cut články také snižují ztráty výkonu, kterými trpí tradiční panely, protože snižují vnitřní odpor. Vnitřní sériový odpor vzniká právě z povahy energie, která prochází panelem prostřednictvím elektrického proudu. Protože jsou však solární články rozřezány na polovinu, vzniká v každém článku menší proud, což znamená menší odporové ztráty.

Zdroje: https://www.solarreviews.com/blog/half-cut-solar-cell-technology-explained

Visited 86 times, 1 visit(s) today

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď