Mapa zdrojů elektrické energie – Electricity maps

Getting your Trinity Audio player ready...

Zajímavou mapu využití jednotlivých zdrojů elektrické energie a její přesun v rámci států najdete na webových stránkách https://www.electricitymaps.com/. Nejenom, že vidíte v reálném čase kolik který zdroj elektrické energie vyrábí elektřiny, ale můžete si zobrazit i historická data a i předpovědi. Stejně na mapách vidíte přesun elektřiny mezi jednotlivými státy. Další přehled je produkce CO2, můžete si zobrazit celkovou produkci na jednotlivé státy tak i přepočty na zdroje elektřiny.

Z dostupných dat je patrné, že co se týče obnovitelných zdrojů, tak nejhorší výsledky podílu obnovitelných zdrojů na energetickém mixu mají v Evropě Polsko, Česká republika a Kosovo. Jedná se hlavně o vysoký podíl uhelných elektráren. Některé země nezveřejňují veřejně své statistky a proto je těžší se na to dívat z pohledu celosvětového měřítka, kde jsou také země s výrobou elektřiny převážně z uhlí. Pro srovnání je například produkce CO2 v České republice cca 35Mt za rok oproti tomu jen západní část Indie má produkci cca 400Mt. Z historických dat je ale zřejmé, že i tam se situace postupně zlepšuje a jsou postupně budovány především fotovoltaické zdroje elektřiny. Data z USA ukazují, že výrobu elektřiny ve střední části Spojených států zajišťují především plynové elektrárny. V západní části je naopak patrný rychlý rozvoj především fotovoltaických zdrojů a v pobřežních státech také větrných elektráren.

Mapa zdrojů elektrické energie pro Českou republiku

Pro Českou republiku pak použijete odkaz https://app.electricitymaps.com/zone/CZ

Energetický mix České republiky

V České republice se za rok 2023 vyrobí z jádra přibližně stejné množství elektrické energie jako z uhelných elektráren což činí cca 35-37% za každý zdroj. Fotovoltaické elektrárny pak vyrobí 3,4% z celkové výroby elektřiny, což je o jedno procento lepší než výsledek za rok 2022. Toto číslo je podobné jako celková výroba z plynových elektráren. Vodní elektrárny pak vyrábí 2,51% elektřiny.

Visited 62 times, 1 visit(s) today

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď