Proč nepořizovat solární panely? Nevýhody solárních panelů.

Getting your Trinity Audio player ready...

Možná jste si již setkali s názory proč nepořizovat solární panely. Ukážeme si hlavní nevýhody a zkusíme si podrobněji popsat. Záměrně budeme některé negativní vlastnosti trochu zveličovat, ale lépe si na tom ukážeme jak tyto nevýhody eliminovat a na co musíme před pořízením solární elektrárny myslet.

Hlavní nevýhody solárních panelů:

Malá účinnost

V dnešní době je maximální účinnost solárních panelů okolo 22%. Teoretická účinnost se pohybuje okolo 34%, ale takové panely se zatím ještě neprodávají. Je možné, že přijde nějaké další technologie solárních panelů, v laboratořích se už testují s účinností okolo 40%, ale je zde ještě hodně neznámých, aby se dostali do masové produkce. Takže se musíme smířit s tím, že zatím budeme potřebovat poměrně značnou plochu pro dostatečný výkon.

Když nesvítí slunce tak mají malý výkon

Ano to je celkem zásadní věc, protože v zamračených dnech je výkon malý a v noci nevyrábí panely elektřinu vůbec. Proto je nejlepší kombinovat solární panely s baterií, aby se co nejvíce využila energie, když zrovna slunce svítí. Stejně tak v zimních měsících v našich zeměpisných šířkách je slunce nízko nad obzorem a výkon panelů je tak velmi omezený.

Obsahují stříbro

Pro spojení jednotlivých polovodičových článků se používá stříbro, protože má nízkou hladinu oxidace a dobrou vodivost. Je tu však problém, stříbra je málo a tím pádem je drahé. Už se provádějí testy jak stříbro nahradit, mohla by se tak snížit cena výroby. Některé druhy panelů mohou obsahovat jiné vzácné kovy a tam může být také problém s dostupností/těžbou.

Dlouhá doba návratnosti investice

Sice se slibuje návratnost investice do 5ti let, ale realita může být jiná, obzvláště pokud pořídíte drahé baterie nebo máte uzavřenu nevýhodnou smlouvu o výkupu přebytků elektřiny z panelů. Solární elektřina není vhodná pro vytápění nemovitostí a to zejména proto, protože přes zimu v našich podmínkách je slunečných dní málo a slunce je nízko nad obzorem, takže se může stát, že pokud spoléháte jen na solární elektrárnu, budete mrznout. Proto je nejlepší způsob kombinovat solární panely s dalším zdrojem tepla či odebírat elektřinu z rozvodné sítě. Naopak v letních měsících nebudete vědět kam elektřinu ukládat a budete hledat její další využití (elektrovozidla, ohřev vody, zapojení více spotřebičů, těžení kryptoměn a mnoho dalšího).

Jsou drahé

Pokud chcete dostatečný výkon ze solárních panelů pro vaši domácnost potřebujete stále poměrně hodně solárních panelů. Z toho plyne vyšší pořizovací cena. Ovšem cena panelů se postupně snižuje (pokud zrovna není velká poptávka jako v době psaní tohoto článku). Postupně cena začíná zase klesat. Stejně tak cena baterií a dalších komponent bude nižší, protože jich bude na trhu dostatek.

Montáž – stavební úpravy

Pro namontování solárních panelů většinou potřebujete nějakou formu konstrukce, která solární panely bude držet na střeše. Tato konstrukce vyžaduje menší stavební úpravy pro zafixování nosníků, protažení kabelů ke kontroleru, střídači, bateriím. Tyto problémy lze vyřešit pořízením střešní krytiny, která obsahuje solární články, ty se montují na standardní střešní konstrukci a odpadá tak umístění speciálních nosníků. Nevýhodou takového řešení je, vysoká pořizovací cena a je tedy lepší nad tím uvažovat již při stavbě nového objektu, aby se nemusela střecha celá likvidovat. U nových staveb se již s možností umístění solárních panelů počítá a mývají šachtu pro umístění kabelů, které vedou ze střechy do technické místnosti s elektrickým rozvaděčem.

Obtížná likvidace panelů

Solární panely obsahují několik materiálů, které není snadné zlikvidovat. Spíš by je bylo lepší recyklovat. Jedná se především o kovy (hliník, stříbro, měď apod.). Dalším prvkem na neohebných panelech je tvrzené sklo a na zadní straně je plastová EVA fólie (většinou PVF-PET-PVF). Samotné články se skládají z křemíku s dalšími prvky pro zlepšení účinnosti. Je tedy potřeba pamatovat, že nefunkční nebo již velmi staré panely je potřeba nějakou formou recyklovat a například z nich vyrobit nové solární panely. To samozřejmě bude vyžadovat energii na recyklaci a bude třeba vytvořit recyklační linky, které budou schopny jednotlivé prvky od sebe oddělit.

Mohou způsobit požár

Jako každé elektrické zařízení mohou solární panely způsobit požár. Může se to stát například při špatné instalaci, kde není zajištěno uzemnění v případě zasažení bleskem, nebo při nesprávném zajištění jističi/přepěťovými ochranami. Jednotlivé panely jsou v zásadě bezpečné, protože na nich není takový výkon, a však při zapojení solárních panelů v sérii může být napětí vysoké a jsou pak kladeny vyšší nároky na jednotlivé propojovací prvky, aby zde nevznikal přechodový odbor, který může způsobit roztavení konektoru a případný požár.

Solární panely se mohou také špatně hasit, protože pokud požár probíhá za dne, solární panely stále dodávají elektřinu a baterie jsou také stále pod napětím. Proto je nutné mít jednotlivé prvky připojeny tak, aby je bylo možné snadno odpojit.

Zabírají místo

Pokud budeme stavět solární elektrárnu budeme potřebovat nějakou plochu, na které panely postavíme. Většinou se bude jednat o louky, pole. Tyto plochy bychom však mohli využívat i jinak, například pěstováním plodin nebo jako pastvinu. Při rozšiřování zástavby ve městech a obcích můžeme solární elektrárna zamezit dalšímu rozšiřování. Řešením je umístit solární elektrárny na již existující stavby, aby se co nejvíce využila plocha, která nemá žádnou funkci. Další možností je postavit polopropustné panely, a upevnit je na konstrukci tak, aby se pod nimi daly plodiny pěstovat.

Musí se o ně někdo starat

Solární panely jsou velmi bez údržbové, pokud nedojde k jejich mechanickému poškození. Největší nepřítel solárních panelů je v zimě sníh. Pokud chcete získat alespoň nějaký výkon v zimních měsících, je dobré panely sněhu zbavit. Při dostatečném sklonu panelů na nich sníh nevydrží dlouho, protože panely se při osvitu zahřívají a sníh rychleji odtává a sesune se. Stejně tak v místech, kde je vysoká prašnost, je dobré občas panely zbavit prachu. Usazený prach může snížit účinnost panelů až o 20%.

Výše jste si mohli přečíst hlavní nevýhody solárních panelů a popsány některé způsoby, jak co nejvíce nevýhody eliminovat. Jestli vás napadají nějaké další nevýhody nebo jejich řešení, napište nám je do komentářů.

Visited 242 times, 1 visit(s) today

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď