Typy fotovoltaických panelů

Typy fotovoltaických solárních panelů
Getting your Trinity Audio player ready...

Fotovoltaické panely mohou být klasifikovány podle několika kritérií, jako jsou materiál, účinnost, tvar a velikost. Některé z hlavních typů fotovoltaických panelů jsou:

  1. Monokrystalické panely: Tyto panely se vyrábějí z jednoho krystalu křemíku a jsou nejúčinnější ze všech typů panelů, ale také nejdražší. Účinnost se pohybuje mezi 20-25%
  2. Polykrystalické panely: Tyto panely se vyrábějí z mnoha malých krystalů křemíku a jsou méně účinné než monokrystalické panely, ale také méně nákladné. V dnešní době je rozdíl v účinnosti mezi polykrystalickými a monokrystalickými panely v jednotkách procent.
  3. Amorfní panely: Tyto panely se vyrábějí z tenké vrstvy křemíku na skleněné ploše. Účinnost je cca poloviční oproti mono/polykrystalickým panelům. Výroba těchto panelů bývá zpravidla levnější než-li ostatní druhy panelů. Velkou výhodou těchto panelů je jejich váha, bývají tenčí, než ostatní typy panelů a tak jdou použít i v projektech, kde by jiné panely nebylo možné umístit. Také lépe reagují na rozptýlené světlo a proto jsou vhodné i pro lokality, kde je méně slunečných dní.
  4. Perovskitové panely: Tyto panely jsou vyrobeny z perovskitu, což je sloučenina křemíku a kyseliny šťavelové. Jsou relativně novým typem panelů a mohou být výhodné kvůli své vysoké účinnosti a nižší ceně. Cena by mohla být cca o polovinu nižší než poly/mono krystalické panely. Účinnost by se v budoucnu mohla pohybovat přes 25%.
  5. Texturované panely: Tyto panely mají texturovaný povrch, aby se zlepšila účinnost absorpce světla. Jde spíš o technologii nanášení vrstev polovodičových článků. Texturovaný povrch zajistí lepší účinnost i když není přímý osvit panelu. Tyto panely se často používají pro solární elektrárny.
  6. Bifaciální solární panely: Panely které umí generovat elektřinu ze přední i zadní strany svého povrchu. Je tedy vhodné je umístit vertikálně, prodlouží se tak doba osvitu v nejexponovanějších dobách spotřeby energie (ráno a večer. Vhodné například pro plotové konstrukce, zábrany podél cest a železnic nebo pro lepší využití plochy pro zemědělství.

Výběr typu panelu bude záviset především na vhodnosti použití pro daný projekt. Samozřejmě by bylo nejlepší používat nejúčinnější panely, ale zase ty také budou nejdražší a jejich životnost může být kratší.

Visited 64 times, 1 visit(s) today

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď