Vírová vodní elektrárna

Getting your Trinity Audio player ready...

Vírová elektrárna, také nazývaná jako „vířivá turbína“, je technologie využívající točivý proud vody (vír) k výrobě elektřiny. Tento typ elektrárny se liší od tradičních vodních turbín tím, že nepotřebuje velkou přehradu ani velký spád vody, aby mohl fungovat.

Vírové elektrárny fungují tak, že voda proudí do speciálního zařízení, které vytváří vír. Tento vír pohání turbínu, která generuje elektřinu. Jednou z největších výhod vírových elektráren je, že jsou schopny vyrábět energii i z menších vodních toků.

Tyto elektrárny lze využít již při velmi malých spádech a lze je stavět při převýšení již od 0,7 metru. Při proudění vody dochází k jejímu okysličení což má další pozitivní vliv na vodní organizmy. Při vniknutí ryb do elektrárny nedochází k jejich úhynu.

Na videu níže je vidět ukázka funkční vodní elektrárny na bázi vodního víru:

Další výhodou vírových elektráren je, že jsou ekologičtější než tradiční vodní elektrárny, které často vyžadují velké přehrady a mohou mít negativní dopad na životní prostředí. Vírové elektrárny využívají přirozené vodní toky a nemají tak negativní dopad na ekosystémy.

Vírové elektrárny mají také menší náklady na výstavbu a údržbu než tradiční vodní elektrárny. Díky své velikosti a flexibilitě jsou ideální pro menší komunity nebo pro oblasti s omezeným přístupem k elektrické energii.

Teoretická účinnost takovýchto elektráren je 85% zatím bylo dosaženo cca 80% účinnost. U tohoto typu elektrárny se počítá s maximálním výkonem do 150 kW. Při vyšších číslech, se již vyplatí stavět jiné typy vodních elektráren.

Další ukázka malé vodní elektrárny níže na videu:

Navzdory svým výhodám však vírové elektrárny nejsou pro každý typ vodního toku vhodné a zatím se jedná o málo využívanou technologii.

Visited 110 times, 1 visit(s) today